Beberapa Karunia Allah Kepada Nabi Daud

[caption id="attachment_825" align="aligncenter" width="300"]nabi Daud Beberapa Kurnia Allah Kepada Nabi Daud[/caption]

Beberapa Karunia Allah Kepada Nabi Daud - Nabi Daud adalah satu diantara empat rasul Allah yang menerima kitab suci, adapun beberapa karunia Allah kepada Nabi Daud as adalah sebagai berikut;

  • Allah mengutusnya sebagai nabi dan rasul, memberikannya hikmah dan kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.

  • Allah SWT menurunkan kepadanya kitab "Zabur", kitab suci yang menghimpunkan qasidah-qasidah da sajak-sajak serta lagu-lagu yang mengandungi tasbih dan pujian-pujian kepada Allah, kisah umat-umat yang dahulu dan berita nabi-nabi yang akan datang, dan diantaranya terdapat sebuah kabar yang juga dikabarkan oleh rasul yang lain tentang berita akan datangnya Nabi Muhammad s.a.w pada akhir zaman sebagai penyempurna risalah semua rasul Allah.

  • Allah menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud tiap pagi dan petang hari.

  • Burung-burung pun turut bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud berulang-ulang.

  • Nabi Daud diberi karunia sehingga mengetahui tentang maksud suara atau bahasa burung-burung.

  • Allah telah memberinya kekuatan melunakkan besi, sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api.

  • Nabi Daud telah diberikannya kesempatan menjadi raja memimpin kerajaan yang kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh, bahkan sebaliknya ia selalu memperolehi kemenangan di atas semua musuhnya.

  • Nabi Daud dikurniakan suara yang merdu oleh Allah yang enak didengar sehingga kini ia menjadi kiasan bila seseorang bersuara merdu dikatakan bahwa ia memperolehi suara Nabi Daud.


Kisah Nabi Daud dan kisah Sabtunya Bani Isra'il terdapat dalam Al-Quran surah "Saba'" ayat 11, surah "An-Nisa'" ayat 163, surah "Al-Isra'" ayat 55, surah "Shaad" ayat 17 sehingga ayat 26 dan surah "Al-'Aaraaf" ayat 163 sehingga ayat 165.

Adapun beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Daud AS adalah

  • Allah telah memberikan contoh bahwa seseorang yang bagaimana pun besar dan perkasanya yang hanya menyandarkan diri kepada kekuatan jasmaninya dapat dikalahkan oleh orang yang lebih lemah dengan hanya sesuatu benda yang tidak bererti sebagaimana Daud yang muda usia dan lemah fisiknya mengalahkan Jalout yang perkasa itu dengan bersenjatakan ketapel saja.

  • Seorang yang lemah dan miskin tidak patut berputus asa mencari hasil dan memperoleh kejayaan dalam usaha dan perjuangannya selama ia bersandarkan kepada takwa dan iman kepada Allah yang akan melindunginya.


Kemenangan Daud atas Jalout tidak menjadikan dia berlaku sombong dan takabbur, bahkan sebaliknya ia bersikap rendah hati dan lemah-lembut terhadap kawan maupun lawan

Demikian karunia Allah yang diberikan kepada nabi Daud As, semoga bermanfaat. []

0 Response to "Beberapa Karunia Allah Kepada Nabi Daud"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel